Auktoriserade översättningar

Följande texter finns översatta till svenska. Vissa kan läsas här. Andra är till salu genom http://www.rationalisland.com/ och Nordiska Parsamtalsförbundet. De angivna priserna är bara en fingervisning om vad titeln kan kosta vid köp i Sverige.

Om du är medlem i parsamtalskommunen och vill köpa litteratur på svenska, kontakta litteraturansvarig i ditt område.

Om du vill köpa litteratur, men inte är medlem och inte känner till någon litteraturansvarig, kontakta Fredrik Eklöf, parsamtal@fredrikeklof.se, så försöker han hjälpa dig komma i kontakt med någon i din närhet som säljer parsamtalslitteratur.

Om du råkar ha någon av texterna i elektroniskt format, skicka dem till Fredrik Eklöf. Artiklar lägger vi upp här för allmän nerladdning.

Översatta böcker och häften 

 • Att parsamtala kring tidiga sexuella minnen
  Joan Karp 
  Original: Counseling on Early Sexual Memories
  Översättning: Christina Fleetwood
  35 kr
 • Den uppåtsträvande tendensen
  Harvey Jackins
  Original: The Upward Trend
  Översättning: Kristina Larsén
  Publicerad som en skriftserie om åtta häften
  ISBN 1-885357-04-4
  35 kr/häfte
 • Det mänskliga hos människan 
  Harvey Jackins
  Original: The Human Side of Human Beings
  Översättning: Kristina Larsén
  ISBN 0-913937-45-2
  45 kr
 • En introduktion till omvärderande parsamtal
  Dan Nickerson
  10 kr
 • Handbok i omvärderande parsamtal
  Harvey Jackins
  Original: Fundamentals Manual
  ISBN 0-911214-54-2
  45 kr
 • Hur föräldrar kan parsamtala sina barn
  Tim Jackins
  Original: How Parents Can Counsel Their Children
  ISBN 91-971405-62
  50 kr
 • Hur man börjar parsamtala
  Original: How to Begin "Re-evaluation Counseling"
 • Hur man ger sitt barn ett känslomässigt försprång 
  Marjon Riekerk
  Original: How to Give Children an Emotional Headstart
  Översättning: Søren Holm
  ISBN 1-885357-02-8
  ISBN 0-913937-33-9
 • Hur vita parsamtalare kan urladda sina vita rasistiska mönster
  Harvey Jackins
  Original: "...", Present Time, jan 1991
  Översättning; Gunilla Hasselberg
  10 kr
 • Införlivad rasism
  Suzanne Lipsky
  Orig.: Internalized Racism)
  ISBN 91-88804-01-1
  20 kr
 • Människans situation
  Harvey Jackins
  Original: Human Situation
  Översättning: Elis Carlström m.fl.
  ISBN 0-913937-12-6
  100 kr
 • Riktlinjer för kommuner i Omvärderande parsamtal 1997 
  Original: Guidelines for the Reevaluation Counseling Communities 1997
  ISBN 1-885357-03-6
  25 kr
 • Ändringar i Riktlinjer för kommuner i Omvärderande parsamtal 1997
  Original: Changes to Guidelines for RC Communities 1997
 • Åtaganden 
  Original: Commitments

Last modified: 2022-12-25 10:17:04+00