Preliminära översättningar

Följande texter finns i preliminära, ännu ej godkända översättningar. Om du har erfarenhet av översättning, viss språkkänsla och en stabil grund i parsamtalsteori, är du välkommen att hjälpa till att granska. Kontakta översättningskoordinatorn.

 

Böcker

 • Konsten att njuta av ledarskap (The Enjoyment of Leadership), Harvey Jackins, övers. Bengt Kjellén  
 • Listan (The List), Harvey Jackins, övers. Kristina Larsén & Fredrik Eklöf
 • Parsamtalsläraren, Harvey Jackins m.fl., övers. Helen Forsström & Kristina Larsén?
 • Vad som är fel med mentalvårdssystemet - och hur det kan åtgärdas (What's Wrong with the Mental Health System - and What Can Be Done about It), Janet Foner, övers. Pernilla Leijonhufvud

 

Häften/Särtryck

 • Introduktion till omvärderande parsamtal
 • Riktlinjer som gäller parsamtalslärare (Guidelines for RC Teachers)
 • Handlingsplan för unga vuxnas befrielse, övers. Daniel Richardsson  
 • Hur man leder en föräldrastödgrupp, Patty Wipfler, övers. Søren Holm
 • Speciell tid för barn, Patty Wipfler, övers. Søren Holm
 • Lyssna till barns gråt, Patty Wipfler

 

Artiklar

 • "Alla har del i vår befrielse", Jamie Alexander (ur Recovery and Re-emergence nr 4), övers. Gunilla Hasselberg
 • "Att bli närvarande och fortsätta vara det", Janet Foner, Recovery and Re-emergence nr 5, s. 36, 1997, övers. Anna Waernhof.
 • "Att gå hela vägen" (ur Present Time nr 72 (årg 19 nr 3) jul 1988), Dorothy Stoneman - publ i Her&Nu?
 • "Det är dags för män att organisera sig", Harvey Jackins, ur Mansbefrielse (ur The Liberation of Men),
 • "Det är dags för män att organisera sig" ("It's Time For Men to Get Organized", ur Present Time nr 72 (årgång 19, nr 3), juli 1988), Harvey Jackins, övers. Fredrik Eklöf
 • "Ett program för mäns befrielse", Chris Austill, övers. Fredrik Eklöf
 • "En rationell teori om sexualitet" (ur Present Time okt 1997), Harvey Jackins, övers. Åsa Grogarn
 • "Envis utfrågning kan förbättra en huvudpersons perspektiv" (ur Present Time nr 98, jan 1995), Randy Austill
 • "Frigörelse för stora kvinnor - Könsförtryck, förtryck av feta kvinnor och kvinnor" (ur Present Time nr ?, okt 1994), Diane Shisk, övers. Christina Fleetwood 
 • "Förslag till mål för Omvärderande parsamtalskommunerna 1997"
 • "Låt oss ge oss själva tid att utvecklas" (mars 1991)
 • "Närhet som en avgörande motsägelse mot skador" (ur Present Time okt 1987), Gwen Brown, övers. Mats Segerdahl
 • "Tänk längre än parsamtalet" (ur Present Time nr 58 och The Rest of Our Lives), Harvey Jackins, övers. Sören Holm
 • "Uppmärksamhet från många" (mars 1991)
 • "Vi som vuxit upp i fattigdom", Gwen Brown, övers. Birgitta Nilsson?
 • "Välkommen till omvärderande parsamtal", Harvey Jackins
 • "Workshop för världsförändring", del 1-4, Julian Weissglass, övers. Fredrik Eklöf
 • "Ytterligare ett steg mot skickligare medhjälparskap" (ur Present Time nr 92, jul 1993), övers. Søren Holm/Eric Anttila

 


Last modified: 2022-12-25 10:17:04+00