News flash

WEBINARS

Healing the Hurts
of Capitialism
Azi Khalili &
Mike Markovits
Sunday, July 28

What We've Done
Where We're Going
SAL Fundraiser
Sunday, August 18


FREE Climate Stickers

U.S. Election Project

Thoughts on Liberation
new RC eBook

 

Antagna mål från Världskonferensen 2017

Unga människor och Unga vuxna

Att medlemmar av parsamtalskommunen är hängivna att skapa en värld där unga människors tänkande är respekterat och finns i centrum av de beslut som påverkar deras liv och deras värld. Att förmedlandet av teorin och praktiken från Omvärderande parsamtal till fler Unga och Unga vuxna är en central del av byggandet av en parsamtalskommun.

Att unga människor och unga vuxna  utmanar det internaliserade förtryck som separerar dem från vuxna och varandra, och som begränsar dem från att ta initiativ, leda och bygga Omvärderande parsamtal. Att vuxna, inklusive unga vuxna, urladdar på och tar till sig den avgörande roll de kan spela som allierade i unga människors befrielse.

Att vi medlemmar i Omvärderande parsamtal åtar oss att odla och stötta ungt ledarskap i våra kommuner och att vuxna arbetar för att eliminera de återstimuleringar som hindrar dem från att vara i kontakte med yngre människor och backa ungas ledarskap. Att alla parsamtalare arbetar för att läka från sina egna erfarenheter av ungförtryck och förtryck av unga vuxna och star upp mot dessa förtryck i nuet.


Mål för att eliminera klassförtryck.

Att medlemmar i parsamtalskommunen, för att kunna röra sig mot ett rationellt samhällefritt från exploatering, åtar sig att göra följande: 

  • Bygga kontakt med och lära sig av människor från klasstillhörigheter som är underrepresenterade I våra kommuner, men som representerar en majoritet av världens människor – den del av arbetarklassen som jobbar med direct production av varor och service samt fattiga människor.
  • Förmedla parsamtalsteori och praktik till dem och uppmuntra, stötta och följ deras ledarskap.
  • Möt, urladda på och utmana all återstimulering som får oss att tro att vissa liv är mer viktiga än andra, att söka ekonomiska förmåner på bekostnad av andra eller att vara upptagna med att irrationellt söka bekvämlighet och säkerhet.
  • Urladda mot en fullständig förståelse av klassamhället och dess inneboende destruktiva och kommunicera denna förståelse till andra.

Omsorg om miljön

Att medlemmar av parsamtalskommunen lär sig om de klara bevisen på den fortsatt växande skadan på miljön och alla livsformer, speciellt klimatförändringarnasom kommer från de stigande temperaturerna orsakade av mänsklig aktivitet.

Att vi går mot och urladdar alla skador som kommer emellan oss och sökandet efter hållbara lösningar, inclusive eliminerandet av våra samhällens inneboende förtryckande och exploaterande monster. Att vi tar beslut, agerar och urladdar kring alla skador som förhindrar oss från att vidta omedelbara åtgärder , så stora och radikala som möjligt, för att avsluta den här skadegörelsen och för att organisera och agitera för att myndigheter och industrier åtar sig dessa steg.

Att vi gör det här arbetet tillsammans med alla, speciellt förtryckta grupper som just nu är mest utsatta för skadegörelse från klimatförändringar.


Stötta urprungsbefolkningars existens och ledarskap

Att medlemmar av Parsamtalsområden som inte är ursprungsfolk arbetar för att läka från effekterna av alla historiska och nutida folkmord som politiska handlingsplaner har påtvingat ursprungsfolk. Att vi står upp mot och arbetar för att avsluta även nutida folkmordspolitik. Att vi urladdar alla skador som kommer ivägen för vår förmåga att lära från, stötta och följa ledarskap från människor ur ursprungsbefolkningar, vars land vi ockuperar och använder resurser från.


 


Last modified: 2019-05-02 14:41:35+00