Målet fra 2013 om å ta vare på miljøet

Medlemmer av parsamtalenettverket arbeider for å bli fullt bevisst den raske og uavbrutte ødeleggelsen av livsmiljøet på jorda. Vi utlader på vonde opplevelser som hindrer oss i å bli fullt bevisst denne situasjonen og gjøre de nødvendige tiltak for å gjenopprette og bevare vårt miljø.

Mønstre har drevet folk til å undertrykke hverandre og følge destruktive retningslinjer og handlingsplaner mot alt i verden. En fullstendig løsning vil kreve at det blir slutt på skillelinjene mellom folk og derfor slutt på all undertrykking.

Det å gjenopprette og bevare miljøet må prioriteres over at en gruppe mennesker skal ha materielle fordeler framfor andre. Vi kan og må helbrede oss fra de mønstrene som driver oss til å ødelegge miljøet i våre forsøk på å flykte fra de evige følelsene av å trenge mer ressurser.


Last modified: 2019-05-02 14:41:35+00