News flash

The website is being restructured and some resources may not be available. Please write to ircc@rc.org if you can't find something you are looking for that was previously available.

Video excerpt from SAL/UER workshop on racism at the Global Climate Action Summit

Draft Program on Climate Change, for your comments (updated March 5, 2019) (short version now available)

 

Hizkuntzetarako eta Ahozko Itzulpenetarako Ezaugarri Komuneko Nazioarteko Erreferentzia Pertsona

Xabi Odriozola nauzue, Euskal Herrikoa. Hizkuntzetarako eta Ahozko Itzulpenetarako Nazioarteko Ezaugarri Komuneko Erreferentzia Pertsona nauzue. Oraintxe nire hizkuntza aditu berri duzue, berrogei bat mila urte dituena. Nire jendeari, nire herriari, nire kulturari nagokien sentikizun indartsua eman dit neure hizkuntzak, eta era berean, integritate eta loturazko zentzu indartsua ere bai; horrek sistemak ni manipulatzea eta nahastea zailtzen du.

Hizkuntza komunikaziorako tresna soila baino zerbait gehiago dugu. Nire jendea bizi den gunea da, nire jendeak ideiarik onenak sortzen dituen lekua- mundu hau hobera eraman dezaketen ideiak, hain zuzen. Zeure burua aldarrikatzeko tokia ere bada. Zure jendea, zure hizkuntza, zure jaurauspen-jatorria aldarrikatzen lagundu nahi nizuke, eta nonahi zu zeu osoki izaten ere bai.

Xabi Odriozola
Donostia, Euskal Herria


Last modified: 2019-05-02 14:41:35+00