Ik heb veel geleerd

Toen ik voor het eerst mijn dochters enthousiaste verhalen hoorde over Herwaarderingscounselen ston ik daar nogal ceptisch tegenover. Ondanks het feit dat ik een groot vertrouwen heb in haar beoordelingsvermogen kon of wilde ik aanvankelijk niet geloven dat c-counselen ook goed voor mij zou kunnen zijn. Door mijn opleiding en het werk dat ik vele jaren deed, ben ik met verschillende "therapieen" in aanraking gekomen en daar werd ik niet echt "wijzer" van. Ik ston absoluut niet open voor welke therapie dan ook en hield me voor dat het gelukkig niets met mij te maken had, want ik was "volkomen normaal". Ook al denk ik daar nu wat meer genuanceerd over was het toch nodig om wakker geschud te worden en nog wel door mijn eigen dochter. Ze was zeer vasthoudend, het counselen kwam in alle verhalen naar voren, het werd steeds meer een manier van leven voor haar. Ik zag en hoorde dat aan, zag haar opbloeien, niet ondanks maar dankzij de huilbuien en woede-uitbarstingen. Kortom, ze wist me te overtuigen dat het goed voor mij zou zijn om deel te gaan nemen aan een beginnersklas, ondanks mijn gevoelens van twijfel, onzekerheid, tegenzin en angst.

Nu is de basisklas afgelopen en is het een doorgaande klas geworden. Ik heb veel geleerd over mezelf, mijn relatie met mijn dochter, met mijn oeders en met anderen die mij zeer lief zijn. Ik krijg een ander beeld van mezelf, van mijn kracht en van mijn vermogens. Ik mag trots zijn op mezelf en mezelf laten zien. Ik zie de deelnemers van mijn klas ook veranderen. Ze zijn beter in staat tegen hun patronen in te gaan en een betere band op te bouwen met mensen die belangrijk voor hen zijn. Ze kunnen bij zichzelf en bij anderen de patronen scheiden van de goede werkelijkheid. Ik ben zo blij dat ik deze theorie heb leren kennen.
  

                                                                                                Tenny van Iperen
                                                                                        Amsterdam, Nederland
                           Herdrukt van de HC-Gebiedskrant voor Amsterdam en omstreken


 

Translation of preceding article:

I Have Learned a Lot

When I first heard my daughter's enthusiastic stories about Re-evaluation Counseling I was very skeptical. Despite the fact that I have a lot of trust in her ability to judge, I could not, or would not, believe that Co-Counseling might be good for me, too.
Over the years, through schooling and subsequent jobs, I had come in contact with different kinds of "therapies" which did not teach me very much. I just told myself that fortunately none of that stuff had anything to do with me and that I was completely "normal." Even though I have a more balanced perspective now, I still needed to be shaken up, and I was, through my daughter. She was determined. Co-Counseling came up in everything she talked about and increasingly became a way of life for her. I observed all this and saw her blossom, not in spite of, but thanks to, crying and tantrumming sessions. In short, she was able to convince me that a fundamentals class would be good for me, despite my feelings of doubt, insecurity, reluctance, and fear.
The fundamentals class is finished and has turned into an ongoing class. I have learned a lot about myself and my relationship with my daughter, my parents, and others dear to me. I see myself differently. I notice that I am powerful and capable. I am pleased with myself and have become more visible. I can see the changes in my classmates as well. They are better able to contradict their patterns and build close relationships with people who are important to them. They can separate the patterns from the person and notice the benign reality. I am just so glad to have learned about Re-evaluation Counseling theory.

Tenny van Iperen 
Amsterdam, The Netherlands
Translated by Truus Jansen
Reprinted from the newsletter of the Amsterdam, The Netherlands RC Communities


Last modified: 2022-12-25 10:17:04+00