Een noodzakelijk initiatief nemen

Op onze wereldconferenties, die om de vier jaar plaats vinden, verbeteren we onze richtlijnen, bereiken we overeenstemming over doelstellingen voor de volgende periode en bespreken we zaken die belangrijk zijn voor onze gemeenschap en de wereld. Tijdens de volgende wereldconferentie, in 2021, zal ik voorstellen om een initiatief inzake klimaatverandering aan te nemen en na te streven.

Tussen de wereldconferenties door is het mijn verantwoordelijkheid, als de Internationale referentiepersoon, om noodzakelijke beleid voor te dragen. Zodoende stel ik voor dat de gemeenschap volledig achter het volgende gaat staan:

De HC-gemeenschap erkent het ondubbelzinnige bewijs van een gevaarlijke en aanhoudende klimaatverandering, die vooral veroorzaakt wordt door toedoen van mensen. Zij gaat de uitdaging aan om datgene te vinden en uit te voeren wat nodig is om deze klimaatverandering te stoppen.

We weten dat pijnpatronen de menselijke rationaliteit in de weg zitten. We zullen alle leden van de HC-gemeenschap steunen bij het ontladen van elk pijnpatroon dat hen ervan weerhoudt om een rol te spelen in de strijd om het behoud van de wereld. Daarbij erkennen we de rol die allerlei vormen van onderdrukking hebben gespeeld bij het ontstaan van de klimaatcrisis en de noodzaak om tegen alle onderdrukking op te treden teneinde oplossingen te vinden.

Doen wat nodig is vereist van ieder van ons dat we de pijnpatronen aanpakken die ons alleen en machteloos hebben gemaakt. Zo zullen we leren hoe we snel vooruit kunnen gaan, samen met elkaar en vol vertrouwen, in onze persoonlijke relaties en in openlijk verzet tegen irrationeel beleid.

We gaan elkaar helpen om kennis op te doen over de huidige situatie, en die te begrijpen, onder meer door betrokken te raken bij individuen, inheemse volkeren en organisaties die werken aan het stoppen van de klimaatverandering. Dit levert ons directe kennis op en spreekt de patronen van isolement en hulpeloosheid tegen.

We zullen ook onze eigen kennis en praktijk delen, zodat degenen die aan klimaatverandering werken effectiever kunnen functioneren.

We gaan zo snel mogelijk gelegenheden creëren voor leden van de HC-gemeenschap om samen te komen om de situatie te bespreken, om te ontladen en om nieuwe ideeën, tactieken en strategieën te ontwikkelen.

Tim Jackins

Internationale referentiepersoon voor de
Herwaarderingscounsel-gemeenschap

 Present Time 194, April 2019 en email naar alle email-lijsten op 16/04/2019

- - - -


Last modified: 2024-05-02 10:19:44+00