News flash

WEBINARS

Knowing Our
ILRPs & ICRPs

October 7 or
October 8


NYC CLIMATE WEEK
September 17-23
Photos

Ang Panimulang Paglalahad sa Pakikinigang 
Magkapwa, ni Dan Nickerson, sa Filipino

Isinalin ni Ana Liza Caballes at iba pa

An Introduction to Co-Counseling, 
by Dan Nickerson, in Filipino

Translated by Ana Liza Caballes and others

$1.00 USD, at dagdag na kabayaran 
ng selyo at pag-asikaso

$1.00 USD, plus postage and handling

Impormasyon ng pag-order: www.rationalisland.com
Ordering information: www.rationalisland.com


La Situation Humaine, 
par Harvey Jackins, en Français
Traduit par Régis Courtin

The Human Situation
by Harvey Jackins, in French
Translated by Régis Courtin

$7.00 USD, plus frais d’expédition
$7.00 USD, plus postage and handling

Pour commander: www.rationalisland.com 
Ordering information: www.rationalisland.com

 

 


Last modified: 2023-08-05 02:10:35+00