Ενοποιημένος στόχος για το κλίμα

Unified Goal on Climate in Greek

Οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια μη βιώσιμη πορεία που θέτει σε κίνδυνο τις περισσότερες μορφές ζωής στη Γη, μαζί και εμάς τους ανθρώπους. Αυτή η πορεία δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από τις καταστροφικές και παράλογες πολιτικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις, οι θεσμοί και οι βιομηχανίες των κοινωνιών μας, όπως για παράδειγμα οι βιομηχανίες ορυκτών καυσίμων. Αυτές οι πολιτικές πρέπει να μετασχηματιστούν πλήρως, και να ξεκινήσουμε τώρα.

Για να συμβεί αυτό πρέπει να τερματίσουμε τις πολλές μορφές καταπίεσης που ασκούν αυτοί οι θεσμοί για να δημιουργήσουν και να επιβάλουν αυτές τις πολιτικές. Πρέπει επίσης να τερματίσουμε τους παράλογους αυτοματισμούς της ατομικής χρησιμοποίησης και κατανάλωσης που προωθούν αυτές οι κοινωνίες, έτσι ώστε να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές και μειώσεις στη χρήση των πόρων της Γης, ιδιαίτερα από τα κυρίαρχα παγκοσμίως και πιο βιομηχανοποιημένα έθνη. Ταυτόχρονα, πρέπει να εργαστούμε για να εξασφαλίσουμε βιώσιμη πρόσβαση στους βασικούς πόρους για όλους.

Εμείς στην Κοινότητα της ΣΑ δεσμευόμαστε να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίξουμε κάθε μέλος της Κοινότητας να δράσει ενάντια και να εκτονώσει κάθε οδύνη που θα μπορούσε να μας εμποδίσει από το να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο, όσο μεγάλο και ριζοσπαστικό χρειάζεται, για την επίλυση της έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζουμε για το κλίμα. Για τους περισσότερους από εμάς αυτό θα περιλαμβάνει την ένωση με άλλους για να αντιταχθούμε δημόσια στις παράλογες πολιτικές και να υποστηρίξουμε φανερά ορθολογικές λύσεις.

Μοιραζόμαστε ένα όραμα για έναν κόσμο απαλλαγμένο από την καταπίεση, όπου οι άνθρωποι εργάζονται συνεργατικά για να διασφαλίσουν ότι οι πραγματικές ανάγκες όλων θα ικανοποιούνται, ενώ παράλληλα θα αποκαθίσταται η Γη. Η καταπίεση οποιασδήποτε ομάδας ανθρώπων είναι άδικη, απάνθρωπη, καταστροφική και ενάντια στο συμφέρον όλων των ανθρώπων.   Επειδή όλες οι κοινωνίες μας χρησιμοποιούν την καταπίεση για να διατηρηθούν, είναι απαραίτητο να τερματίσουμε κάθε καταπίεση για να απελευθερώσουμε τους ανθρώπους από τον κλοιό του παραλογισμού και να τερματίσουμε την απειλή για το κλίμα μας.

Για να επιλύσουμε την κλιματική μας κρίση, πρέπει να μετασχηματίσουμε το σημερινό οικονομικό σύστημα, που εστιάζει στα κέρδη ενός μικρού αριθμού ανθρώπων, επιδιώκει ατέρμονα ανάπτυξη και εκμεταλλεύεται τόσο τη φύση όσο και τους ανθρώπους, και να πάμε σε ένα σύστημα που σέβεται και διαφυλάσσει όλη τη ζωή και τα οικοσυστήματα. Λύση για την επείγουσα κλιματική κρίση μπορεί να βρεθεί μόνο με την ταυτόχρονη εργασία για τον τερματισμό όλων των καταπιέσεων και όλων των μορφών εκμετάλλευσης.

Οι κοινωνίες που έχουν εκμεταλλευτεί καταστροφικά τους ανθρώπους και τη Γη είναι αποτέλεσμα του ότι οι άνθρωποι είμαστε ευάλωτοι σε καταγραφές οδύνης που οδηγούν σε παράλογη συμπεριφορά.  Η απερίσκεπτη, αυτοματισμένη αναζήτηση  για περισσότερα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιζήμιες επιπτώσεις της, μας έφερε στη σημερινή κρίση. Οι οδύνες που κρύβονται πίσω από αυτές τις παράλογες προσωπικές και θεσμικές πολιτικές πρέπει να εκτονωθούν προκειμένου να δημιουργηθούν προγράμματα και πολιτικές που θα διαφυλάξουν τα οικοσυστήματα της Γης μας.

Η εκτόνωση αυτών των οδυνών πρέπει τελικά να γίνει πλήρως, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι να εκτονωθούν οι οδύνες μας για να αναλάβουμε μεγάλες δράσεις. Το κλίμα επιδεινώνεται πολύ γρήγορα και οι απαραίτητες αλλαγές για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης πρέπει να ξεκινήσουν τώρα. 

Η ταυτόχρονη εργασία για την καταπίεση και την επείγουσα κλιματική κρίση απαιτεί να υποστηρίξουμε και να ακολουθήσουμε την ηγεσία των ιθαγενών, της Παγκόσμιας Πλειοψηφίας (των έγχρωμων) και άλλων καταπιεσμένων ομάδων, συνεργαζόμενοι με άτομα και οργανώσεις για να δημιουργήσουμε μια ενιαία δύναμη, καλωσορίζοντας όλους για να τερματίσουμε την επείγουσα κλιματική κρίση.

Ειδικότερα, πρέπει να συνεχίσουμε το έργο του τερματισμού των ακόλουθων καταπιέσεων, -κατανοώντας ταυτόχρονα πώς διαπλέκονται μεταξύ τους:

 

- Τερματισμός του ρατσισμού

Δεν μπορούμε να τερματίσουμε την κλιματική κρίση χωρίς να τερματίσουμε τον ρατσισμό. Ο ρατσισμός και οι αυτοματισμοί κυριαρχίας, αποικιοκρατίας, εκμετάλλευσης και εξόρυξης (σ.επ.: ορυκτών καυσίμων και άλλων υλών) έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες για την τρέχουσα κατάσταση της κλιματικής κρίσης. Οι κοινότητες και τα έθνη των Ιθαγενών και της Παγκόσμιας Πλειοψηφίας έχουν εκτεθεί σε πολύ μεγαλύτερους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς κινδύνους από ό,τι η συντριπτική πλειοψηφία των κοινοτήτων και των εθνών που κυριαρχούνται από λευκούς. 

Οι κοινότητες της ΣΑ δεσμευόμαστε  να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για όλους για να:

α. εφαρμόσουμε τις Στρατηγικές για τον στόχο 1: Τερματισμός του ρατσισμού (Strategies for Goal 1: Ending Racism), 

β. να κατανοήσουμε πληρέστερα τη σχέση μεταξύ του ρατσισμού και της κλιματικής κρίσης,

γ. να εκτονώσουμε τους αυτοματισμούς και τις πρακτικές της κυριαρχίας των λευκών που επέτρεψαν και συνεχίζουν να επιτρέπουν στις πλούσιες χώρες να πλουτίζουν εις βάρος των Ιθαγενών και των Κοινοτήτων της Παγκόσμιας Πλειοψηφίας και της γης μας και

δ. να εκτονώσουμε και να θεραπευτούμε από την εσωτερικευμένη αδυναμία και οτιδήποτε θα εμπόδιζε τα μέλη της Κοινότητας της ΣΑ να δράσουμε για να τερματίσουμε τον θεσμικό και συστημικό ρατσισμό και την κουλτούρα της λευκής υπεροχής.

 

- Τερματισμός της γενοκτονίας και η εκτίμηση της Ηγεσίας των Αυτόχθονων

Η προστασία της γης είναι συνυφασμένη με την κυριαρχία των Αυτοχθόνων και των Φυλών και με τη διαφύλαξη όλων των μορφών ζωής. Η Κοινότητα της ΣΑ δεσμευόμαστε  να διαβάσουμε, να κάνουμε εκτόνωση και να θεσπίσουμε προληπτικά τον Στόχο για τον Τερματισμό της Γενοκτονίας και τον Σεβασμό της Κυριαρχίας των Αυτοχθόνων.

 

- Τερματισμός του ταξισμού

Η Κοινότητα της ΣΑ δεσμευόμαστε να οικοδομήσουμε ει δεσμούς με τον κλάδο της εργατικής τάξης που ασχολείται με την άμεση παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, να μάθουμε από αυτές/αυτούς και να αυξάνει τη συμμετοχή τους. Αυτές/οί οι εργαζόμενες/οι δεν εκπροσωπούνται επαρκώς σήμερα στην Κοινότητά μας, ωστόσο αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού.

Είναι το κλειδί για να ηγηθούν, να κάνουν τις αλλαγές και να οικοδομήσουν την αλληλεγγύη που είναι απαραίτητη για τον τερματισμό της κλιματικής κρίσης.

 

- Τερματισμός του σεξισμού

Οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι από τις πιο ισχυρές δυνάμεις που οδηγούν στον τερματισμό της καταστροφής του κλίματος, αμφισβητώντας ταυτόχρονα τον σεξισμό και την ανδρική κυριαρχία. Κατέχουμε ζωτικές γνώσεις ως φροντίστριες, ως διαχειρίστριες της γης και των πόρων και ως ηγέτιδες των κοινοτήτων. Οι γυναίκες προσφέρουμε στις ευρύτερες κοινωνίες τους μακροχρόνιες, βιώσιμες, κοινοτικές λύσεις.

Η εκμετάλλευση της αναπαραγωγικής εργασίας των γυναικών, της φροντίδας, της γεωργικής και της εργοστασιακής εργασίας (και της φτώχειας) μας αφήνει πιο εκτεθειμένες σε περιβαλλοντικούς κλυδωνισμούς και στην κλιματική αλλαγή. Οι γυναίκες διαθέτουμε λιγότερους υλικούς πόρους για να προσαρμοστούμε και να μετριάσουμε τις κλιματικές επιπτώσεις, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε και περισσότερο από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την ανδρική βία.  

Εμείς οι γυναίκες είμαστε σημαντικά μέλη της εργατικής τάξης, των ηλικιωμένων, των λαών της παγκόσμιας πλειοψηφίας και των αυτοχθόνων πληθυσμών. Αναγνωρίζουμε τη διασταύρωση των άλλων ταυτοτήτων και καταπιέσεών μας ως γυναίκες και το έργο που απαιτείται για να τερματιστεί η εσωτερικευμένη καταπίεση. Η Κοινότητα της  ΣΑ δεσμευόμαστε να τερματίσουμε τους διαχωρισμούς μεταξύ των γυναικών, την εκμετάλλευση των γυναικών και των κοριτσιών και την εκμετάλλευση του περιβάλλοντος.

Η κοινότητα ΣΑ δεσμευόμαστε να τερματίσουμε τους διαχωρισμούς μεταξύ των γυναικών για να οικοδομήσουμε μια ενωμένη αδελφότητα, να καλωσορίσουμε και να συνεργαστούμε με τους αδελφούς μας για να τερματίσουμε την εκμετάλλευση όλων των γυναικών και των κοριτσιών και την εκμετάλλευση του περιβάλλοντος.

 

- Τερματισμός της καταπίεσης των νέων

Οι νέοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης των σημερινών και μελλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Η Κοινότητα της ΣΑ δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τους νέους να εκτονώσουμε τις επιπτώσεις της καταπίεσης των νέων και ως ενήλικες να εκτονώσουμε την οδύνη μας  ως καταπιεστές που μας  εμποδίζει να υποστηρίξουμε πλήρως τους νέους. Υποστηρίζουμε την ηγεσία των νέων και υποστηρίζουμε τις/τους ενήλικες να παραμείνουν κοντά και συνδεδεμένες/οι μαζί τους αντιμετωπίζοντας μαζί την κλιματική κρίση.  Η Κοινότητα της ΣΑ δεσμευόμαστε να εκτονώσουμε τις πρώιμες πληγές της καταπίεσης των νέων που μας αποθαρρύνουν από το να αναλάβουμε δράση για τον μετασχηματισμό της κοινωνίας. Άνθρωποι όλων των ηλικιών μπορούμε να ενωθούμε και να διαδραματίσουμε μεγάλο ρόλο στον τερματισμό της κλιματικής κρίσης.

 

- Τερματισμός του αντισημιτισμού

Η Κοινότητα της ΣΑ δεσμευόμαστε να κάνουμε τη δουλειά που  χρειάζεται για να κατανοήσουμε τον αντισημιτισμό, τη βαρυσήμαντη αύξησή του παγκοσμίως και τον διχαστικό ρόλο που παίζει στην αποδυνάμωση του έργου για την απελευθέρωση. Δεσμευόμαστε να εκτονώσουμε και να δράσουμε ενάντια σε όλους τους αυτοματισμούς  που μας έχουν εγκατασταθεί και μας εμποδίζουν να είμαστε πραγματικοί σύμμαχοί τους. Θα αναλάβουμε ενεργό ρόλο για να διασφαλίσουμε ότι το ζήτημα του αντισημιτισμού συμπεριλαμβάνεται στα προγράμματα απελευθέρωσης και να κανονίσουμε να μην χρησιμοποιείται/εκμεταλλεύεται ο αντισημιτισμός από μερικούς για να αποδιοργανώνουν τα απελευθερωτικά κινήματα, ιδιαίτερα το κίνημα για το κλίμα.

 

- Τερματισμός της καταπίεσης των ομοφυλοφίλων

Ιστορικά, και στο παρόν, η καταπίεση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων έχει χρησιμοποιηθεί για να διχάσει και να εκτροχιάσει τα απελευθερωτικά κινήματα, συμπεριλαμβανομένου του κλιματικού κινήματος. Η Κοινότητα της ΣΑ δεσμευόμαστε να κάνουμε τη δουλειά που χρειάζεται για να κατανοήσουμε και να τερματίσουμε την καταπίεση των Γκέι και να εκτονώσουμε και να δράσουμε ενάντια σε όλες τις καταπιέσεις που στοχεύουν τις κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ+. Θα αναλάβουμε ενεργό ρόλο στον τερματισμό της χρήσης της καταπίεσης των ΛΟΑΤΚΙ+ για την αποδιοργάνωση των απελευθερωτικών κινημάτων, συμπεριλαμβανομένου του κλιματικού κινήματος.

 

- Τερματισμός της καταπίεσης των ατόμων με αναπηρία

Τα άτομα με αναπηρία πλήττονται δυσανάλογα από την κλιματική κρίση και είναι πιο πιθανό να εκτοπιστούν, να τραυματιστούν και να σκοτωθούν. Συχνά είναι οι φτωχότεροι των φτωχών.  Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν πρότυπο συνεργασίας και σύνδεσης με τρόπο που είναι απαραίτητος για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και για το μέλλον της ανθρωπότητας. Η Κοινότητα της ΣΑ δεσμευόμαστε να τερματίσουμε την καταπίεση των ατόμων με αναπηρία, εκτονώνοντας τις πληγές που υποτιμούν τη ζωή τους και περιορίζουν την άποψή μας για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Δεσμευόμαστε επίσης να οικοδομούμε δεσμούς με τα άτομα με αναπηρία και να μαθαίνουμε από αυτά.

... και τον τερματισμό όλων των άλλων μορφών κακομεταχείρισης ομάδων ανθρώπων που υπάρχουν στις κοινωνίες μας. Για αυτές και άλλες καταπιέσεις[1], θα συνεχίσουμε το έργο μας για να επουλωθούμε από τις οδύνες  του καταπιεστή που εγκαταστάθηκαν πάνω μας, για να γίνουμε ισχυρότεροι σύμμαχοι μεταξύ μας και για να εξαλείψουμε κάθε οδύνη που θα εμπόδιζε τη συνεργασία μας με ενιαίο τρόπο.

Σύνδεσμος για το Σχέδιο Προγράμματος για τη Φροντίδα του Περιβάλλοντος και άρθρα που εξηγούν τη σχέση με όλες τις καταπιέσεις. https://www.rc.org/publication/environment/coe_draft_policy

 

Μετάφραση: Μάρτζυ Ντόϊλ Παπαδοπούλου

Επιμέλεια: Λουκία Πική και Βιβή

 


[1] Ένα Έγγραφο Πόρων σχετικά με τον Ενιαίο Στόχο για το Κλίμα αναφέρεται σε άλλες καταπιέσεις και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των καταπιέσεων που απαριθμούνται εδώ, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα πόρων του Παγκόσμιου Συνεδρίου. 


Last modified: 2024-05-27 17:01:51+00