HC gemeenschaps-doelstelling, aangenomen op de wereldconferentie van 2013

Dat leden van de HC gemeenschap werken aan de volledige bewustwording van de snelle en alsmaar doorgaande vernietiging van alles dat op aarde leeft. Dat we alle angst ontladen die volledige bewustwording van deze situatie en het nemen van alle noodzakelijke acties voor het herstel en behoud van ons milieu in de weg staan.

Pijnpatronen hebben mensen ertoe gedreven onderdrukking tegen elkaar te gebruiken en destructief beleid uit te voeren tegen alles in de wereld. Een volledige oplossing vereist het beëindigen van verdeeldheid tussen mensen en derhalve het beëindigen van alle onderdrukkingen.

Het herstel en behoud van het milieu moet voorrang hebben boven materieel gewin van elke groep mensen ten nadele van anderen. We kunnen en moeten herstellen van elk pijnpatroon dat ons ertoe drijft om het milieu te vernietigen in onze pogingen om te ontsnappen aan onze nooit eindigende behoefte naar meer.


- - - -


Last modified: 2024-02-03 15:38:38+00