INGURUMENAREN ZAINTZA

EB Erkidegoetako kideok lan egin dezagula Ama-Lurraren[1] suntsiketa azkarraren eta etengabearen kontzientzia osoa har dezagun. Asaska ditzagula egoera horren kontzientzia osoa hartzen uzten ez gaituzten estutasunak eta baita gure ingurumena berreskuratzeko eta mantentzeko egin behar diren ekintza guztiak egiten uzten ez gaituztenak ere.

Estutasunek jendea elkar zapaltzera eta mundu guztiaren aurkako politika suntsitzaileak burutzera eraman dute. Irtenbide borobilak pertsonen arteko zatiketa bertan behera uztea eskatzen du, beraz, zapalketa oro deuseztatzea.

Giza talde batek beste gizakien bizkar abantaila materialak lortzearen aurretik jarri beharra dago ingurumena berreskuratzea eta zaintzea. Baliabide gehiagoren beharra dugula etengabe sentiarazten gaituzten estutasunetatik osa gaitezke eta osatu beharra daukagu; izan ere, sentimendu horietatik ihes egiteko saiakerek ingurumena suntsitzera eramaten baikaituzte.

 

[1]Ama-Lurra it is the name that we, native people, use to describe Mother Earth. It is the whole ensemble of existing things: living things and "unliving" things. (For us, everything has got "gogoa" life or soul inside). This is different from what other people describe Earth or nature, as the group of living beings.


Last modified: 2019-05-02 14:41:35+00