Omsorg om miljön

Att medlemmar av parsamtalskommunen lär sig om de klara bevisen på den fortsatt växande skadan på miljön och alla livsformer, speciellt klimatförändringarnasom kommer från de stigande temperaturerna orsakade av mänsklig aktivitet.

Att vi går mot och urladdar alla skador som kommer emellan oss och sökandet efter hållbara lösningar, inclusive eliminerandet av våra samhällens inneboende förtryckande och exploaterande monster. Att vi tar beslut, agerar och urladdar kring alla skador som förhindrar oss från att vidta omedelbara åtgärder , så stora och radikala som möjligt, för att avsluta den här skadegörelsen och för att organisera och agitera för att myndigheter och industrier åtar sig dessa steg.

Att vi gör det här arbetet tillsammans med alla, speciellt förtryckta grupper som just nu är mest utsatta för skadegörelse från klimatförändringar.


Last modified: 2019-05-02 14:41:35+00