Ons doel is om goed te zorgen voor het milieu

Daarvoor moeten wij, de leden van de HC-gemeenschap, ons uitgebreid op de hoogte stellen van de duidelijk aangetoonde en voortdurend toenemende schade aan het milieu en alles wat leeft. Met name geldt dit voor de klimaatverandering, die het gevolg is van de, door menselijk handelen veroorzaakte, voortdurend stijgende temperatuur. 

Daarvoor moeten we elk pijnpatroon dat onze zoektocht naar duurzame oplossingen belemmert onder ogen zien en ontladen, en eveneens een eind maken aan het onderdrukkende en uitbuitende karakter van onze samenleving. We moeten besluiten om niet te handelen naar pijnpatronen, maar ze ontladen en ertegenin gaan, zodat ze ons niet langer verhinderen om te bepalen welke grote, radicale en onmiddellijke stappen gezet moeten worden om een eind te maken aan het aanrichten van deze schade. Pijnpatronen mogen ons niet langer beletten ons goed te organiseren en opruiende acties te voeren, zodat regeringen en bedrijven die maatregelen ook overnemen en uitvoeren.

Daarvoor moeten we iedereen bij dit werk betrekken, in het bijzonder onderdrukte gemeenschappen, die op dit moment de meeste door klimaatverandering veroorzaakte schade ondervinden.


Last modified: 2024-02-03 15:38:38+00