Vi tar ett nödvändigt initiativ

På Världskonferensen vart fjärde år förbättrar vi våra Riktlinjer, kommer överens om mål för nästa period och diskuterar frågor som är viktiga för vår Kommun och för världen. På nästa Världskonferens 2021 kommer jag att föreslå att vi antar och tar itu med ett initiativ om klimatförändringen. 

Mellan Världskonferenserna är det mitt ansvar, som Internationell Referensperson, att lägga fram policyer som behövs. Följaktligen förbinder jag vår Kommun till följande:

Parsamtalskommunen erkänner de tydliga bevisen för farliga och fortlöpande klimatförändringar orsakade i första hand av människans aktivitet och kommer att möta utmaningen att hitta och genomföra sätt att stoppa de förändringarna. 

Vi vet att skador stör människors rationalitet. Vi kommer att stödja alla medlemmar i Parsamtalskommunen att urladda varje skada som håller dem ifrån att spela vilken som helst roll i kampen för att bevara världen. I det arbetet kommer vi att erkänna den roll förtryck har spelat i att skapa klimatkrisen och nödvändigheten i att agera mot alla förtryck för att finna lösningar.

Att göra det som behövs kommer att kräva av var och en av oss att utmana de skadeinspelningar som har fått oss att känna oss maktlösa och ensamma. När vi utmanar dem kommer vi att lära oss hur vi går snabbt framåt – tillsammans och med självförtroende – i våra personliga relationer och i att offentligt motsätta oss irrationella policyer.

Vi kommer att hjälpa varandra att lära oss om och förstå den nuvarande situationen, bland annat genom att engagera oss med personer, ursprungsfolk och organisationer som arbetar för att hejda klimatförändringar. Det kommer att ge oss direkt kunskap och motsäga skadeinspelningar av isolering och hjälplöshet.

Vi kommer också att dela det vi vet och kan så att de som arbetar mot klimatförändringar kan fungera effektivare.

Vi kommer att skapa tillfällen för Parsamtalskommunens medlemmar att samlas för att diskutera situationen, urladda och utveckla nya idéer, taktik och strategier så snabbt som möjligt.

Tim Jackins

Internationell Referensperson för Parsamtalskommunerna

Översättning: Søren Holm

 

 


Last modified: 2019-04-23 17:03:27+00